Dzisiaj imieniny obchodzą w Polsce: Alfonsa Lrzysztofa ; na Łotwie: Rinalda Rinalds Valts
31 października 2020. roku, sobota na Łotwie: ,  w Polsce :
Wejście
Reklama
Galeria zdjęć
Nasze forum
Temat:
Poszukuję rodziny dziadka
Post:
Dodany przez:
JadeFox, 08-09-2020, 03:41
 Powrócić do spisu wiadomości
Jubileusz 20-lecia Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rēzekne
Oglądało: 2260
Dodana: 2014-01-10 10:53
W dniu 4.10.2013 r. w Państwowym Polskim Gimnazjum w Rēzekne odbyło się historyczne wydarzenie – jubileusz 20-lecia działalności placówki. Swoimi wrażeniami z czytelnikami „Polaka na Łotwie” podzieliła się dyrektor gimnazjum Walentyna Szydłowska.

Otóż Polskie Gimnazjum w Rēzekne rozpoczęło swoją pracę w 1993 roku, gdyż po 58 latach rządu radzieckiego mieszkańcy miasta, mający pochodzenie polskie, pragnęli odrodzić swój język ojczysty. Do pierwszej klasy przyszło 22 uczniów. Rodzice oddali swoje pociechy do naszej szkoły z pewną niewiedzą i lękiem, ponieważ szkoła polska była dla nich nową. Wówczas niewiadomo było, jaka to będzie placówka, jaki poziom nauczania, jak będzie wygląda sytuacja z językiem polskim. Mieściliśmy się w pomieszczeniach Szkoły Wieczorowej. Pamiętamy do dziś długi korytarz z pustymi klasami, brak ławek, tablic, mebli. Dzięki ogromnym staraniom i poświęceniu ludzi dobrej woli, naszych sponsorów i ofi arodawców z Polski oraz rodzinie Rappów ze Szwecji dostaliśmy pierwsze tablice, ławki, krzesła. Pierwsze podręczniki i literaturę piękną w języku polskim ofi arowała naszej szkole rodzina Fojucik z Bydgoszczy. Współpraca z tymi rodzinami i organizacjami trwa już 20 lat.

Dzięki Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” od 16 lat placówka mieści się we własnych pomieszczeniach przy ul. Lubānas w Rēzekne. Dziś nasze gimnazjum jest jedyną szkołą w mieście mającą Zieloną Flagę oraz statut szkoły ekologicznej. Szkole nadano nazwę „Placówka oświatowa przyjazna nauczycielom.” Dzięki czemu gimnazjum zwiedzają liczne delegacje państwowe i zagraniczne. Łączą nas kontakty partnerskie z 19 szkołami w Polsce oraz z przedstawicielami Agencji Lasów Państwowych w Szczecinku, Pile, Białymstoku.

Gimnazjum jest dumne ze swoich absolwentów, którzy ukończyli studia wyższe na uczelniach w Polsce i obecnie pracują na Łotwie, np., w Urzędzie Miasta Rēzekne. Liczni absolwenci szkoły studiowali na prestiżowych uczelniach Łotwy. Wychowankowie często odwiedzają swoje gimnazjum, opowiadają o swoich sukcesach i osiągnięciach. Obecnie nasze gimnazjum liczy 508 uczniów i 49 nauczycieli.

„Nasze życie tak ułożone, że prawie nic nie jest osiągane bez bólu. Na szerokiej drodze rosną w kurzu małe kwiatki. Jeśli chcemy zerwać piękny, pachnący, magiczny, biały kwiatek radości, musimy się wspinać na stromą górę”.
(Z. Mauriņa)

20 lat pracy dla Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rēzekne to czas pełen odwagi, twórczej pracy oraz budowania tożsamości. Od szkoły początkowej doszliśmy do etapu, kiedy możemy się nazywać gimnazjum. Zdajemy sobie sprawę, że będziemy w przyszłości kroczyć poważnymi krokami rozwoju i doskonalenia. Przed nami droga, na której uczniowie, rodzice i nauczyciele naprawdę wiedzą, że szkoła to nasz dom - dom czekający na każdego, w którym mieszkańcy czują opiekę, życzliwość, wyrozumiałość, miłość, wsparcie, pomoc i radość.

Dzisiaj wyrażamy serdeczne podziękowanie naszym sponsorom i ludziom, którzy nas wspierają – urzędowi Miasta Rēzekne, Kuratorium Oświaty, Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej na Łotwie, Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”, Związkowi Polaków na Łotwie oraz jego oddziałowi w Rēzekne, przyjaciołom za granicą, w Polsce, na Łotwie, i oczywiście rodzicom naszych uczniów.

Życzę wszystkim pracownikom szkoły, całemu gronu pedagogicznemu pomyślnego kontynuowania pracy, ścisłego współdziałania. Pamiętajmy: silni czują się najlepiej. Jakie trudne, ale jakie piękne jest życie.

Opracowała Walentyna Szydłowska
Przydatne strony internetowy o Łotwie i Rydze:
Ceny na Łotwie, noclegi na Łotwie, przewodniki na Łotwie i inna informacja o Łotwie na stronie internetowej www.lotwa.lv
Informacja o stolice Łotwy - Rydze (historia, hotele, galeria zdjęć, turystyka), na stronie internetowej www.orydze.info