Miesięczne archiwum: Luty 2014

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIOSENKI POLSKIEJ “ZAKR 2014”

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PIOSENKI POLSKIEJ “ZAKR 2014”

12 – 13 KWIETNIA W RYDZE

R e g u l a m i n

1) Cel konkursu

- Zapoznanie sie z twórczością kompozytorów polskich przez wykonanie ich utworów muzycznych

- wspólne poznawanie kultury muzycznej naszych krajów

- rozwój talentu wokalnego młodzieży

- współżycie z innymi kulturami

2) Przebieg konkursu:

Sobota 12.04.2014

10.00 – 11.00 Rejestracja uczestników w Szkole Muzycznej im. Pāvula Jurjāna, adres: Balozu iela 27, Rīga

11.00 – 13.00 warsztaty dla uczestników oraz pedagogów

13.00 – 14:00 obiad

14.00 – 17.00 konkurs

17.00 – 18.00 posiedzenie jury

Niedziela 13.04.2014

09.00 – 09.30 śniadanie

10.00- 13.00 ogłoszenie wyników konkursu, wreczenie nagród i koncert laureatów

3) Uczestnicy:

wykonawcy piosenek – amatorzy (uczniowie szkół muzycznych lub studenci szkół wyzszych, oraz wszyscy chętni, którzy lubią i potrafią śpiewać)

Grupa A – dzieci do 12 lat

Grupa B – od 12 do 15 lat

Grupa C – od 16 lat do 29 lat

Grupa D – od 30 i starsze osoby

Uwaga!

Uczestnicy z Latgalii muszą przejść eliminacje, które będą organizowane w dniu 18 marca 2014 r. Przez CENTRUM KULTURY POLSKIEJ w DAUGAVPILS

4) Repertuar

Uczestnicy przedstawią jury dwie piosenki estradowe różnego charakteru, jedna wybrana z listy proponowanej przez ZAKR, druga z repertuaru autorów kraju zamieszkania uczestnika.

Jako akompaniament można wykorzystać:

- na miejscu jest dostępny fortepian

- oraz nagrania na CD

5) Cel imprezy

- Doskonalenie umiejętności wyrażania się przez sztukę

- Rozwój wyobraźni twórczej

- stworzenie młodzieży możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na Forum Międzynarodowym

6) Uczestnictwo

Warsztaty są adresowane do dzieci i młodzieży, oraz dorosłych z rodzin polskich uzdolnionych w kierunkach tańca i śpiewu

W konkursie biorą udział soliście i duety (ewentualnie z towarzyszeniem osoby akompaniującej). Zespoły także będą mogły zaprezentować się w koncercie galowym

7) Zgłoszenie

Zgłoszenie się uczestników dokonuje się na formularzu KARTY_ZGŁOSZENIA. Karta jest dostępna na stronie internetowej www.polonia.lv/polonez Wypełniona kartę należy przesłać do dnia 31 marca 2014 roku na adres jan.visnievski@inbox.lv bądź na Numer Faksu +371 67031554

Do karty należy dołączyć zapis nutowy utworów.

8) Jurorzy

Jury konkursu będzie się składało z przedstawicieli organizatorów:

1. Łotewski kompozytor

2. Akademia muzyczna

3. Szkoła muzyczna

4. Polonez

5. przedstawiciel ZAKR lub ZaiKS

9) Nagrody

Zwycięzcy Konkursu otrzymają trzy nagrody w każdej grupie

Zwyciężca w Grupie C dostaje nagrodę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP – wyjazd na warsztaty wokalne do Polski w ramach Międzynarodowego Festiwalu Piosenki “Malwa” organizowanego przez Związek Polskich Autorów i Kompozytorów “ZAKR”

10) Organizatorzy

Klub Kultury Polskiej ZPL “Polonez”

Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR

Centrum Kultury Polskiej w Daugavpils

Związek Młodych Polaków na Łotwie

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konkursu częściowy zwrot kosztów podróży 50%, noclegi oraz wyżywienie

11) Wspierają

Ambasada RP w Rydze

Związek Kompozytorów Łotwy

Departament do Spraw Integracji Mniejszości Narodowych na Łotwie

Departament do Spraw Kultury przy Samorządzie miasta Rygi